Velkommen
til

En liten perle i Indre Fosen kommune som driver med utleie, opplevelser og kursvirksomhet.
Godkjent Inn på tunet gård.
Drift av utegangersau (villsau), der vi tilbyr produkt som kjøtt og skinn.
Vi har flere beboere på gården som består av en blanding av flere raser som Afrikanske dverggeiter, påfugler, høner, kaniner, hester, australske gjeterhunder og en katt.
Fosen hesteterapisenter AS har også tilholdsted her på Nigårdstunet, så mangfoldet er stort, og visjonene større.

Vennlig hilsen

NIGÅRDSTUNET

Vi tok steget, vi følgte drømmen.
Det å kunne bli en produsent av egne råvarer var noe vi snakket mye om, så i juli 2018 ble vi eiere av «Nigårdstunet» i Bjørneråsveien 182 i Rissa, som ligger i Indre Fosen kommune.
En nydelig eiendom på rundt 1500 mål med alle de mulighetene vi ønsker.

Kontakt Oss

Om det er et besøk på gården eller kjøp av råvarer er det bare å ta kontakt med oss.

Bjørneråsveien 182
Rissa, Norway

Besøk Oss

Bjørneråsveien 182
Rissa, Norge